სამშაბათი, 2022-09-27, 7:27 AM
BEST SITE
საიტის მენიუ
მინი-ჩეთი
300
ჩვენი გამოკითხვა
შეაფასეთ საიტი
სულ პასუხი: 278
სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0
შესვლის ფორმა
- ლ -

ლაინი – შეღებილი ნარმა.
ლალვა – ჩხუბი.
ლანქერი – თოვლის ღვარი.
ლანძვი – სარკმელი, ფანჯარა.
ლიზღობა – მლიქვნელური და უშვერი (კადნიერი) ლაპარაკი.
ლირწი – ვნებიანი, მხურვალე (ითქმის ქალთა სქესზე);
ლირწება – ვნებიანობა, მხურვალება.
ლიტონი – უბრალო.
ლიქნა – პირფერობა.
ლმობა – ტკივილი.
ლტობა – დასველება.
ლტოლვილი – გაქცეული.


- მ -


მაგისტროსი – მოძღვარი.
მალიად – სწრაფად, ჩქარა.
მამონა – უსამართლოდ შეძენილი ქონება.
მამწყობარი – შემწყობელი.
მანანა – ზეციური პური, რომლითაც კვუბავდა ღმერთი ეგვიპტიდან გამოსულ ებრაელებს უდაბნოში.
მანდატური – ხელარგნოსანი, მეფის მცველი მოხელე.
მანიაკი – მოთვალულ-მომარგალიტებული საყელო.
მანქანება – სხვადასხვა სავნებელი ხერხი, ხრიკი.
მაოტებელი – განმდევნელი, გამაქცეველი.
მაოხარი – ამაოხრებელი.
მართვე – ბარტყი, ბახალა.
მარმენიო – ბედისწერა.
მარტვილი – წამებული, მოწამე.
მაღნარი – მაღალი და ხშირი ტყე.
მახა – ასლი.
მგბარი – მოხარშული.
მგვემელი – მცემელი.
მგზნებარი – მოგვი, ცეცხლის მნათებელი ქურუმი.
მგმობარი – მგმობელი, ქრისტიანული სარწმუნოების უარმყოფელი.
მგრგვალი – ????????? მდუმრადი – მდუმარე, უსიტყვო, ჩუმი.
მდღევარი – დღიური.
მებეჭე – მისანი, რომელიც ბეჭის ძვლით მკითხაობს.
მებრუჟეობა – ლოთობა.
მეზვერე – მებაჟე, ხარკის ამკრეფი.
მეინახე – თანამესუფრე.
მეკერმე – კერმის (წვრილი ფულის) ამკრეფი.
მეკობრე – ავაზაკი, ყაჩაღი.
მეკრე – კარის მცველი.
მელი – მელია.
მემთრვალე – ლოთი; მემთრვალეობა – ლოთობა; მთრვალობა – თრობა.
მთხრებლი – ორმო, თხრილი.
მიგება – მიზღვევა; მისაგებელი – მისაზღავი.
მიდამო-ვლა – აქეთ-იქით სიარული.
მიდგომა – დაორსულება მუცლად-ღება; მიდგომილება – დაორსულება.
მიდრკომა – გადახრა, გადახვევა.
მითვალვა – მითვლა, თვლით მიცემა.
მილიონი – მილი (სიგრძის საზომი ერთეული).
მიმდემი – მუდმივი, მარადიული.
მიმყოლი – მიმდევარი.
მიმწუხრი – საღამოს.
მიპყრობა – მიწოდება, მიცემა.
მისაგებელი – იხ. მიგება.
მისადრეკკლი – თავშესაფარი.
მიტაცება – წართმევა, წაგლეჯა.
მიღება – წართმევა.
მიჩემება – მისაკუთრება.
მიწევა – მიღწევა.
მიწურვა – მიახლოვება.
მიხვეჭა – წართმევა, მიტაცება.
მიხვმა – (ჴორცნი) მარიამისაგან მიიხვნა – (ხორცი) მარიამისაგან შეისხა.
მკალი – კალია.
მკელობელი – კოჭლი.
მკვრელი – დამკვრელი.
მკოდოვანი – ღარიბი, ღატაკი, უქონელი; მკოდოვნება - სიღარიბე, სიღატაკე, უქონელობა.
მლევანება – გულსავსეობა, გულუხვობა.
მოაბა – ტახტრევანდი.
მოგება – 1. მოსაზრება, ჭკუაზე (გონს) მოსვლა; 2. შეძენა, მოპოვება.
მოგვი – ვარსკვლავთმრიცხველი, ასტროლოგი.
მოდასე – დასის წევრი; მოდასეობა – დასის წევრობა.
მოდნობა – მონელება.
მოდრეკა – მოქცევა, მობრუნება.
მოვაჭრებული – მოშოვებული, შეძენილი.
მოვლება – მოტარება.
მოზავებული – ??????? მოთვალული – თვლებით მოჭედილი.
მოკვეთა – მოჭრა, გადატ. მოკვლა.
მოკიცხარი – მქირდავი, მკიცხველი, ვინც სხვას დასცინის.
მოლალე – მოჩხუბარი, მოშუღლე.
მომახურება – მარყუჟის გაკეთება.
მომედგრება – გაზარმაცება.
მომსყიდელი – მყიდველი.
მომტვერება – მტვრად ქცევა, მოსპობა.
მომღერალი – მოცეკვავე, მოთამაშე.
მომყმარი – მშიერი; მომყმარება – შიმშილი.
მონებება – მონდომება, მოსურვება.
მონიჭება – დასაჩუქრება, საბოძვარის მიღება.
მორბევა – დარბევა, აოხრება.
მორისვა – მოპარსვა, გაკრეჭა.
მორყვნა – მუცლის მოშლა.
მოსავაჭრებელი – საშოვნელი, შესაძენი.
მოსიკვდიდ – იხ. სიკვდილი.
მოსმიერი – ღვინის მსმელი.
მოსპოლვა – მოსპობა, განადგურება.
მოსრვა – მოსპობა, ამოწყვეტა, ამოჟლეტა.
მოსურნე – შეყვარებული.
მოტყინარე – მოგიზგიზე, ანთებული.
მოფხვრა – მოგლეჯა.
მოქცევა – მობრუნება.
მოღება – 1. მოტანა; 2. წართმევა.
მოღვაწება – შოვნა, მოპოვება.
მოყივნება – მოტყუება, შეცდენა; გამასხრება, შერცხვენა.
მოყმობა – შიმიშილით სიკვდილი.
მოშთობა – მოხრჩობა.
მოშოება – შოვნა, შეძენა; მოშოებული – ნაშოვნი, შეძენილი.
მოცალე – მოცლილი.
მოძაგება – შეძულება, შეძგაება.
მოწესე – მონაზონი ქალი.
მოწიწვა – მოწიწება, მოკრძალება.
მოწლედ – მოწიწებით, მოკრძალებით.
მოწყვედა – ამოწყვეტა, ამოჟლეტა.
მოხად – მოვხადოთ – მოვუწოდოთ; მოხადა – გამოიწვია.
მოხვეჭა – ქონების შეძენა უსამართლო გზით.
მონახვეჭი – შეძენილი ან მოპოვებული უსამართლო გზით.
მოხოიშნება – იხ. მეხვაიშნობა.
მოჴდომა – თავდავხმა, მოვარდნა.
მპარავი – ქურდი.
მრე – მძლე, მომრევი.
მრთელი – ჯანმრთელი.
მრივსელი – მპარსველი, მკრეჭელი.
მროკავი – მოცეკვავე.
მრჩობლი – წყვილი, ორი.
მსასოებელი – მოიმედე.
მსგეფსი – ერთი კვირა.
მსოფლიო – ამქვეყნიური.
მსტოვარი – მზვერავი, ჯაშუში.
მსხემი – მწირი, უცხო; მსხემყოფა – მწირობა, უცხოობა.
მსხუნავი – მსუსხავი.
მტილი – ბაღი.
მუნებური – იქაური.
მუნთქვესვე – მაშინვე, იმწამსვე.
მფოფინარე – მდუღარე.
მქისე – ხორკლიანი.
მქსინვარე – ძლიერ მქროლავი; სუსხიანი.
მღერა – თამაშობა.
მღილი – ჩრჩილი.
მყვრელი – ძლოკი, ანკარა, გველხოკერა.
მყია – ნაპრალი, ღრე.
მყის – უცბად, მაშინვე.
მცბიერი – ცბიერი.
მცემელი – დამკვრელი (საყვირისა, ფანდურისა და მისთ.).
მძიღვი – მჯიღი, მუშტი.
მძრომი – ქვეწარმავალი, ქვემძრომი.
მძრწოლარე – მოშიშარი, ვინც შიშისაგან კანაკალებს.
მწამლველი – მოგვი, გრძნეული.
მწერტელი – მჩხვლეტელი.
მწვალებელი – ერეტიკოსი, ქრისტიანული ორთოდოქსალური სარწმუნოებიდან გადამდგარი.
მწვანვილი – მწვანე ბალახი.
მწვირე – წუმპე, მყრალი ტლაპო.
მწვლილი – 1. მარცვალი; 2. წვრილი ფული.
მწიკვლი – ჭუჭყი; მწიკვლიანი, მწიკვლევანი – ჭუჭყიანი, ბინძური; უწმინდური.
მწირობა – მსხემობა, მწირად (უცხოდ, სტუმრად) ყოფნა.
მწყაზარი – ლამაზი, მშვენიერი.
მწყევარი – ვინც იწყკვლება.
მწყემსი – გადატ. მღვდელი, საეკლესიო პირი.
მწყობელი – მომღერალთა (მგალობელთა) გუნდის (დასის) წევრი.
მწყობრი - მომღერალთა (მგალობელთა) გუნდი (დასი).
მწყრომი – მომდურავი, მწყრალი.
მწყურნები – ჭყანტობი, წყლიანი ადგილი.
მჭამელი – ჟანგი.
მჭელი – პეშვი, ერთი მუჭა.
მჭირსნედ – ძლიერად, დიდი საჭიროებით.
მჴევალი – ნაყიდი ან ნამზითვი ყმა-ქალი, საერთოდ მსახური ქალი.
მჯიღი – მუშტი.


- ნ -


ნაანგარევი – სიხარბით ნაშოვნი, მონახვეჭი, ნატაცები.
ნაგვემი – ნაცემი.
ნათხაზი – ნაწნავი, დაწნული.
ნაკრტენი – ბუმბული.
ნარცხი – ნარეცხი.
ნასხამოანი – ასხმული.
ნატყვენავი – ნაალაფევი, ტროფეი.
ნაღვარევი – უწყლო ხევი.
ნაყროვანი – გაუმაძღარი; ნაყროვანება – გაუმაძღრული ჭამა-ყლაპა ნაწერტი – ნაჩხვლეტი.
ნაწყაროები – წყაროსავით მონადენი.
ნებ – უნებს – უნდა.
ნერწყვა – მიფურთხება; ნანერწყვი – ნაფურთხი.
ნესტვი – ჩასაბერი ინსტრუმენტი – სტვირი, სალამური.
ნეფხვა – ძლიერი ყინვა.
ნიში – სასწაული.
ნიჭი – საბოძვარი.
ნუზლი – საგზალი, სანოვაგე, საჭმელი.


- ო -


ოლარი – წვრილი და გრძელი ოქროქსოვილის წინსაფარი, რომელსაც გულზე კისრიდან კოჭებამდე იკიდებდნენ საეკლესიო პირები
ომოფორი – ეპისკოპოსთა სამხრე (მხრებზე მოსახვევი).
ორძალი – ორძალიანი საკრავი ინსტრუმენტი
ოსანნა – ძველი ებრული სიტყვაა „????"
ოტება – განოტება ოფაზი – წმინდა, ბაჯაღლო
ოხჭანი – დასასრული, ბოლო


- პ -


პალეკარტი – ბერის სამოსელი – გრძელი, ფართო და ნაოჭიანი
პარეხი – გამოქვაბული
პატიჟი – ტანჯვა, სასჯელი
პელაგონი – ზღვა პეტალი – ილერკო ქარვასავით შექმნილი კინაკი – ჯამი
პირად-პირადი - ფერად-ფერადი, მრავალფერი
პირ-აშკმა – პირის დაღება;
პირაშკმული – პირდაღებული
პირმშო – პირველშობილი
პურის-მტე – თანამესუფრე
პურშავი – პურძვირი, ძუნწი


"ჟ" ასოზე არაფერია
ძებნა
კალენდარი
«  სექტემბერი 2022  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
ჩანაწერების არქივი
საიტის მეგობრები


Copyright MyCorp © 2022